De leeromgeving voor onderwijsprofessionals

Werkt u in het onderwijs als bestuurder, leidinggevende, leraar of onderwijsondersteuner?En wilt u de onderwijskwaliteit verhogen? Bent u op zoek naar instrumenten zoals een lesobservatie, leerlingenevaluatie, een 360 graden feedback of een (digitale) gesprekkencyclus? En wilt u dat deze instrumenten actuele onderwijskundige thema's ondersteunen, zoals opbrengst gericht werken, passend onderwijs, startende leraren, peerreview?

Dan bent u aan het juiste adres! Want Bardo heeft een leeromgeving voor onderwijsprofessionals ontwikkeld die van uw medewerkers  zelfstandige, zichzelf ontwikkelende onderwijsprofessionals maakt!

Kenmerken: 
  • bevat de digitale omgeving MijnBardobevat o.a. lesobservaties, leerlingenevaluaties, gesprekkencyclus, portfolio en bekwaamheidsdossier;
  • gebruikt Bardo Competentiekits® : die inzicht geven welk professioneel gedrag er van onderwijsmedewerkers wordt verwacht en hoe zij dit kunnen ontwikkelen;
  • met meer dan 120 competentieprofielenom het professionele gedrag van medewerkers te professionaliseren en te beoordelen.
  • voldoet aan de wettelijke eisen ( bijv. wet BIO), Inspectie eisen en de CAO.
  • geschikt is voor het PO, SO, VO, MBO, Pabo's en lerarenopleidingen.
  • na een eerste investering, actueel en tijdloos is en dus tijd en geld bespaart.

Op deze website leest u daar alles over. 


De Bardo Competentiekit®
De Bardo Competentiekit┬« »
Competentieprofielen
Broncode voor personeelsbeleid »