De leeromgeving voor onderwijsprofessionals

Werkt u in het onderwijs als bestuurder, leidinggevende, leraar of onderwijsondersteuner? En wilt u de onderwijskwaliteit verhogen? Bent u op zoek naar instrumenten zoals een lesobservatie, leerlingenevaluatie, een 360 graden feedback of een (digitale) gesprekkencyclus? En wilt u dat deze instrumenten actuele onderwijskundige thema's ondersteunen, zoals opbrengstgericht werken, passend onderwijs, startende leraren, peerreview?

Dan is de leeromgeving voor onderwijsprofessionals iets voor u. Deze leeromgeving bestaat uit het digitale programma Mijnbardo (o.a. gesprekkencyclus, evaluaties, portfolio), de Bardo Competentiekits® en meer dan 120 competentieprofielen .Het voldoet aan alle wettelijk eisen ( bijv. wet BIO), Inspectie eisen en de CAO. En is geschikt voor het PO, SO, VO, MBO, Pabo's en lerarenopleidingen. Na een eerste investering, blijft het actueel en tijdloos, waardoor u geld en tijd bespaart.

Activiteiten:

  2 - 12 - 2014: Workshop 'De Bardo Competentiekit®' (vol).
  4 - 12 - 2014: Workshop 'Haal meer uit de gesprekkencyclus'. 
  9 - 12 - 2014: Workshop 'Lesobservatie met impact'.(vol)
20 - 01 - 2015: Workshop 'Lesobservatie met impact'.
22 - 01 - 2015: Workshop 'Haal meer uit de gesprekkencyclus'.
28 - 01 - 2015: Workshop 'De Bardo Competentiekit®.'
  4 - 02 - 2015: Training    'Een competentieprofiel PO ontwerpen'.
11 - 02 - 2015: Workshop 'Lesobservatie met impact'.
25 - 03 - 2015: Training    'Een competentieprofiel PO ontwerpen'.