Bardo. Omdat u meer kunt!

U werkt in het onderwijs als bestuurder, leidinggevende, leraar of onderwijsondersteuner? Dan hebben u en uw collega's veel werk te doen.Tot 2020 krijgt u er een groot aantal taken bij en wordt er veel van u gevraagd. Bardo kan u hierbij ondersteunen. En dat geldt zowel voor het PO,VO als het MBO. 

Bardo heeft instrumenten ontwikkeld die besturen, leidinggevenden, leraren en OOP-ers ondersteunen om beter te worden in hun werk. Met als resultaat dat de onderwijskwaliteit omhoog gaat. Want bij de instrumenten van Bardo gaat het om de onderwijskundige inhoud daarom:
  • is MijnBardo het meest inhoudelijke bekwaamheidsdossier voor onderwijs;
  • is de  Bardo Competentiekit® het instrument dat onderwijsmedewerkers vertelt welk professioneel gedrag er van hen verwacht wordt;
  • zijn de meer dan 120 competentieprofielen het instrument waarmee u het professionele gedrag van medewerkers evalueert, professionaliseert en beoordeelt;
  • voldoen alle instrumenten van Bardo aan de wettelijke eisen ( bijv. wet BIO), Inspectie eisen en de CAO.

En wanneer u de  Bardo Competentiekit® en de competentieprofielen integreert in MijnBardo maakt u echt werk van integraal personeelsbeleid (IPB) zodat u een lerende organisatie wordt en blijft! 

Werken met de instrumenten van Bardo bespaart u tijd en geld. Op deze website en in ons BardoMecum leest u daar alles over. Omdat u meer kunt!

De Bardo Competentiekit®
Uw critical friend! »
Competentieprofielen
Broncode voor personeelsbeleid »
Workshops, trainingen en opleidingen
Omdat u meer kunt! »