Competentieprofielen onderwijs

Competentieprofielen liggen aan de basis van het personeelsbeleid. Ze moeten dan ook aan veel voorwaarden voldoen: één op één relatie met fuwasys, landelijke bekwaamheidseisen en de wettelijke kaders. De competentieprofielen van Bardo voldoen hieraan. 

Inmiddels heeft Bardo meer dan 120 competentieprofielen gemaakt, zowel voor het PO, VO, (V)SO, ROC. U kunt ze los aanschaffen of integreren met de producten met Bardo. Ze sluiten naadloos aan bij de evaluaties en portfoliosjablonen in MijnBardo en de kaartjes in de Bardo Competentiekit®.