Leerlingen voorbereiden op de toekomst

Professioneel leren start bij de leervragen van leerlingen.  

Om leerlingen klaar te stomen voor de 21ste eeuw, verschuift de kernopdracht van het onderwijs. Kennisoverdracht en leerinhoud staan niet meer centraal, wel het ontwerpen van leersituaties afgestemd op de leerbehoefte van leerlingen en het begeleiden van hun leerproces. Dat vraagt geen grote innovatie. Wel een andere expertise van leraren en leidinggevenden. Met de instrumenten van Bardo gaat dit heel geleidelijk, stap voor stap.Iedereen doet mee waardoor de leerlingen optimaal profiteren. Dat is waar het om gaat. 

Met de instrumenten en trainingen van Bardo is succes verzekerd, want hiermee:

  • krijgen leraren het eigenaarschap voor hun vak terug;
  • worden leraren wendbaar wat overbelasting voorkomt;
  • krijgen leidinggevenden in de vingers hoe ze hierop kunnen sturen.

Bekijk de video over Bardo en haar producten. 

In scholen die werken met de instrumenten van Bardo, krijgen leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben!

 Digitale leeromgeving voor professionals
Professionele onderwijsorganisaties »
Actualiteiten
Nieuws »
Over Bardo
Contact »