Nieuws


22 november 2017

Blog: Werdruk (2) Snoeien in taken

Snoeien doet groeien moet minister van Onderwijs Arie Slob hebben gedacht. Met zijn handreiking ‘Meer ruimte in de administratieve verantwoording’ heeft hij een eerste stap gezet om de werkdruk voor leraren te verminderen.

Lees verder
9 november 2017

Blog: Werkdruk (1)

Op 5 oktober staakten de leraren in het primair onderwijs voor meer geld, minder werkdruk en meer maatschappelijke waardering. Als we het nieuws mogen geloven, zijn de leraren nog steeds niet tevreden en staat ons land meer acties te wachten.

Lees meer
7 november 2017

Reflectie en feedback voor leraren

‘Wij leraren moeten weer eens aan de slag, want onze directeur heeft van het bestuur een opdracht gekregen.’

Regelmatig horen we deze opmerking bij aanvang van onze training ‘Reflectie en Feedback’. Leraren zijn niet altijd gemotiveerd om mee te doen, terwijl ze reflectie en feedback een belangrijk onderdeel vinden van hun werk.

Lees meer
7 november 2017

MD-traject teamleiders

In januari 2018 starten we weer met een MD-traject voor teamleiders. Meer dan ooit is er in scholen onderwijskundig leiderschap nodig om leraren ondersteunen in hun professionele ontwikkeling .

Meer lezen
1 oktober 2017

Nadia Cornelisse

Ik ben Nadia Cornelisse en werk sinds 1 oktober 2017, met groot plezier bij Bardo. Ooit ben ik begonnen als leerkracht in de Haagse Schilderswijk.

Lees meer
9 februari 2017

Hoe maak jij contact met je leerlingen?

Contact maken met leerlingen is een belangrijke vaardigheid voor leraren. In de Bardo Competentiekit® voor leraren wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

Lees verder
1 oktober 2016

ICALT, de vijf rollen en Stichting Leerkracht

Het gaat steeds beter met het Nederlandse onderwijs. Aandacht voor de kwaliteit van de leraar staat hoog in het vaandel. Twee ontwikkelingen vallen op.

Lees verder
16 maart 2015

MijnBardo bij het Segment in Gouda

GSG Het Segment uit Gouda is een excellente, kleinschalige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs. Jongeren worden er begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding. Directeur is Arien Koops.

Lees meer
17 september 2014

Mijnbardo bij OPOD

‘Ik wist het meteen: wil ik dat de leraren gaan werken met MijnBardo, dan moet ik als leidinggevende aan de bak,’ zegt Karin Steghuis, directeur van OBS de Dorpsschool in Bathmen, één van de 17 basisscholen van Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). Al vanaf 2008 werkt OPOD met MijnBardo en Karin is een enthousiast gebruikster. Al haar leraren werken met MijnBardo.Hoe heeft zij dat voor elkaar gekregen?

‘Faciliteren, mee bewegen én realistisch zijn’, is haar devies.

Lees verder.
30 juni 2014

De Haagse Scholen

Dick Witmont is personeelsadviseur bij de Haagse Scholen, een stichting met 62 scholen voor primair openbaar onderwijs in Den Haag en omgeving. Vanaf 2010 werken zij met MijnBardo. Projectleider binnen de stichting was Dick Witmont. Was, want Dick stopt er mee want zijn missie zit erop. Alle gesprekken bij de Haagse Scholen worden gevoerd met MijnBardo. En vanaf augustus is het ook verplicht zelf evaluaties en portfoliodocumenten in MijnBardo te zetten. Met een gerust hart kan Dick afscheid nemen.Lees meer