Nieuws


18 september 2018

Het Professioneel Statuut

Dankzij de Wet Beroep Leraar is er een wettelijke basis waarin leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit in hun werk.

Lees verder
15 mei 2018

Lerarenregister NEE! Maar wat dan wel??

Een groot aantal bestuurders heeft het manifest 'Stop het lerarenregister' ondertekend, want van administratie wordt geen leraar beter.

Lees verder
21 december 2017

Overpeinzing

Kerst, het feest van het licht en van het verschijnen van nieuw leven op aarde. Dat doet denken aan de Duits-Amerikaanse filosofe/politiek denker Hannah Arendt (1906-1975).

Lees verder
20 december 2017

Blog: Werkdruk (3) Draagkracht

Leraren die snoeien in taken en hun focus richten op het leerproces van de leerlingen houden minimaal acht uur in de maand over. 

Lees verder
4 december 2017

Bestuurders opgelet!

Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS Tilburg University, had op 29 november in de Balie in Amsterdam een boodschap voor onderwijsbestuurders.

Lees verder
28 november 2017

Gepersonaliseerd HRM-beleid bij SGOMB

Ruim anderhalf jaar werkt Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB) met de digitale leeromgeving van Bardo. Onder SGOMB vallen vier scholen voor voortgezet onderwijs, die daarbinnen vrijwel alle opleidingsmogelijkheden aanbieden.

Lees verder
22 november 2017

Blog: Werkdruk (2) Snoeien in taken

Snoeien doet groeien moet minister van Onderwijs Arie Slob hebben gedacht. Met zijn handreiking ‘Meer ruimte in de administratieve verantwoording’ heeft hij een eerste stap gezet om de werkdruk voor leraren te verminderen.

Lees verder
9 november 2017

Blog: Werkdruk (1)

Op 5 oktober staakten de leraren in het primair onderwijs voor meer geld, minder werkdruk en meer maatschappelijke waardering. Als we het nieuws mogen geloven, zijn de leraren nog steeds niet tevreden en staat ons land meer acties te wachten.

Lees meer
7 november 2017

Reflectie en feedback voor leraren

‘Wij leraren moeten weer eens aan de slag, want onze directeur heeft van het bestuur een opdracht gekregen.’

Regelmatig horen we deze opmerking bij aanvang van onze training ‘Reflectie en Feedback’. Leraren zijn niet altijd gemotiveerd om mee te doen, terwijl ze reflectie en feedback een belangrijk onderdeel vinden van hun werk.

Lees meer
16 maart 2015

MijnBardo bij het Segment in Gouda

GSG Het Segment uit Gouda is een excellente, kleinschalige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs. Jongeren worden er begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding. Directeur is Arien Koops.

Lees meer