MijnBardo bij het Segment in Gouda

16 maart 2015
GSG Het Segment uit Gouda is een excellente, kleinschalige en zelfstandige school voor Praktijkonderwijs. Jongeren worden er begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding. Directeur is Arien Koops. Al vanaf 2009 werken zij met MijnBardo. En naar volle tevredenheid.

Arien Koops:
“We hebben destijds MijnBardo aangeschaft om het personeelsbeleid handen en voeten te geven. Alles stond los van elkaar en we waren op zoek naar een tool die de verschillende onderdelen integreerde. Van het GSG Leo Vroman, die onder hetzelfde bestuur valt als onze school, hoorden we dat Bardo een applicatie had die alle aspecten van personeelsbeleid met elkaar verbond. En zo zijn we met MijnBardo gestart.

MijnBardo is op maat te maken voor de eigen school waardoor medewerkers het herkennen als iets van het Segment. Ook de implementatie is niet moeilijk als je het goed regelt. Wij hebben een leraar aangesteld waar collega’s een beroep op kunnen doen als ze vragen hebben over hoe MijnBardo werkt. Belangrijk is wel dat je als schoolleiding duidelijk maakt wat je van je leraren verwacht.”

Het Segment is een excellente school, in hoeverre past MijnBardo hierin?
Koops: “Wij zijn een school van een leven lang leren en jezelf ontwikkelen. Niet alleen met woorden, ook met daden. En dus faciliteren wij onze leraren dit te realiseren. Hoe? Onder andere met MijnBardo want daarmee geven we onze medewerkers instrumenten in handen om te professionaliseren. MijnBardo verbindt het schoolbeleid met de eigen professionele ontwikkeling in een lerende school.

Een concreet voorbeeld hoe wij werken: om een LC functie te kunnen krijgen, hebben wij een aantal eisen gesteld. Leraren moeten bepaald lesmateriaal kunnen laten zien, een lesobservatie uitvoeren en een pop schrijven waarbij de zeven beroepsrollen van de leraar leidend zijn. Leraren gaan hiermee aan de slag en slaan de resultaten op in het portfolio. Krijgen ze een uitnodiging voor een gesprek, dan kunnen leraren zo hun bekwaamheid laten zien. Staat er niets in MijnBardo, dan is dat onderwerp van gesprek. “

“MijnBardo is laagdrempelig voor de leraar, hij of zij houdt met MijnBardo zelf de regie in handen. Een belangrijke voorwaarde om een lerende en een excellente school te zijn en te blijven.”