De Haagse Scholen

30 juni 2014
Dick Witmont is personeelsadviseur bij de Haagse Scholen, een stichting met 62 scholen voor primair openbaar onderwijs in Den Haag en omgeving. Vanaf 2010 werken zij met MijnBardo. Projectleider binnen de stichting was Dick Witmont. Was, want Dick stopt er mee want zijn missie zit erop. Alle gesprekken bij de Haagse Scholen worden gevoerd met MijnBardo. En vanaf augustus is het ook verplicht zelf evaluaties en portfoliodocumenten in MijnBardo te zetten. Met een gerust hart kan Dick afscheid nemen.

Ontwikkeling van toen naar nu
Vanaf 2009 is de Haagse Scholen op zoek gegaan naar een systeem om de gesprekkencyclus te digitaliseren en meer inhoudelijk te maken ( de competentieprofielen en de wet BIO).  Omdat MijnBardo die onderwijskundige inhoud heeft,  hebben wij gekozen Bardo gekozen.  En dat levert resultaten op.
Nu alle gesprekken met MijnBardo worden gehouden, geven zowel de leidinggevenden als de medewerkers aan dat er veel meer inhoudelijk met elkaar wordt gesproken. Onze    gespreksformulieren en evaluaties in MijnBardo zijn gebaseerd op de competentieprofielen van Bardo. De hele organisatie spreekt  over  hetzelfde want de competentieprofielen zijn gekoppeld aan de werkinhoud. Belangrijk is dat het management zelf gelooft in de waarde van MijnBardo en professioneel personeelsbeleid. Ik adviseer scholen dan ook:  Durf tijd te steken in MijnBardo, denk na over wat je met je personeel wilt en hoe je dat terug laat komen in MijnBardo. 

Hobbels
Het kost tijd om MijnBardo in te voeren. Vraag daarom niet meteen het uiterste van je mensen. Laat mensen ervaren wat het is om met  MijnBardo te  werken. Ik  heb teamvergaderingen en studiedagen bijgewoond om medewerkers ter plekke te   laten  zien hoe zij  MijnBardo hierbij kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door een opdracht in het portfolio plaatsen, een scan  te maken, een reflectie te schrijven. En wees niet te streng. Wil iemand  MijnBardo niet gebruiken  bij een gesprek, dan kan dat. Maar het is wel onderwerp van het gesprek.
 
Kantelpunt
Belangrijk kantelpunt bij ons  was het moment dat mensen daadwerkelijk aan de slag gingen en enthousiast werden. Zij ervoeren dan dat een gesprek met eigen inbreng (bijv. een zelfevaluatie) veel meer inhoud heeft dan zonder. Belangrijk is wel dat de applicatie goed werkt, want dan kun je aandacht besteden aan de inhoud. In het begin vonden we de applicatie traag, gelukkig is dat nu sterk verbeterd.

Toekomst
Vanwege de onderwijskundige inhoud ziet  Dick Witmont in de toekomst voor MijnBardo een makelaarsfunctie weggelegd. Bardo vertaalt de landelijke  ontwikkelingen naar MijnBardo waar de scholen van kunnen profiteren, zoals dat nu ook met het lerarenregister gebeurt .  Het mooiste zou zijn  dat er professionele leergemeenschappen van verschillende gebruikers van MijnBardo komen om ervaringen uit te wisselen hoe zij MijnBardo inzetten om hun personeelsbeleid vorm te geven.