Bestuurders opgelet!

4 december 2017
Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS Tilburg University, had op 29 november in de Balie in Amsterdam een boodschap voor onderwijsbestuurders.

Kenmerkend voor het Nederlandse onderwijs is het omvangrijke bestuurlijke middenveld dat zich bevindt tussen de besturen en de overheid. Via soft governance (afspraken, protocollen, regels etc.) geven zij richting aan het onderwijs. Hun invloed is de afgelopen decennia sterk gegroeid (zie foto) omdat leraren onvoldoende hun professionele ruimte en professionele autonomie hebben opgepakt. Met als gevolg dat diezelfde regels nu het eigen initiatief van leraren de kop indrukken. 

Om uit deze impasse te komen, ziet Edith Hooge een belangrijke rol weggelegd voor besturen. Leraren moeten weer een sterke beroepsgroep worden. Het zijn de besturen die hen hiervoor de ruimte geven. Zij beschermen hun leraren tegen de stortvloed aan regels van buitenaf. Dat betekent dat je als bestuur duidelijk maakt met welke regels en afspraken je meegaat en met welke niet. Je bent de spreekbuis voor leraren naar buiten toe, maakt kenbaar waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Binnen je eigen organisatie maak je helder wat je verstaat onder goed onderwijs. Dit verbind je met wat er in de school gebeurt, met wat leraren doen. Je moedigt leraren aan zich te professionaliseren, schept hiervoor de randvoorwaarden en faciliteert. Leg leraren niet op wat ze moeten doen, maar vraag leraren waar ze in de praktijk tegen aanlopen. Geen organisatie-brede innovaties, maar aansluiten bij de menselijke maat.

Wilt u als bestuur in 2018 hiermee aan slag? Maak dan een afspraak. Onze instrumenten faciliteren leraren om zelf vorm te geven aan  hun professionele ontwikkeling en daarmee aan een professionele cultuur.