Gepersonaliseerd HRM-beleid bij SGOMB

28 november 2017
Ruim anderhalf jaar werkt Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB) met de digitale leeromgeving van Bardo. Onder SGOMB vallen vier scholen voor voortgezet onderwijs, die daarbinnen vrijwel alle opleidingsmogelijkheden aanbieden. Afgelopen november werd er teruggekeken hoe het werken met de digitale leeromgeving in de scholen vorm heeft gekregen. Menno van der Ree, teamleider onderbouw van het Over Betuwe College Elst, is een enthousiast gebruiker. Hij gaf een presentatie om zijn ervaringen met zijn collega’s te delen.

Menno vertelde dat hij bij al zijn leraren twee keer een lesobservatie heeft uitgevoerd. Tussen deze observatie rondes zat ongeveer ¾ jaar. Op basis van de resultaten heeft hij in de digitale leeromgeving een teamanalyse gemaakt. Daaruit is duidelijk af te lezen dat zijn team zich heeft ontwikkeld en verbeterd. De feedback in de eerste ronde van lesobservaties heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Zo zien leraren dat het loont om zich te verbeteren en dat motiveert om zich verder te ontwikkelen.

Menno zijn doel de afgelopen periode was om leraren geïnteresseerd te krijgen in hun professionele ontwikkeling. Het middel hiervoor was de digitale leeromgeving van Bardo. Het was wel even wennen voor leraren nu hun professionele ontwikkeling en het gesprek hierover, werden vastgelegd. De vrijblijvend ging er vanaf en dat riep soms weerstand op. Menno wist ook dat hij als teamleider moest doorpakken om ervoor te zorgen dat alle leraren mee gingen doen. Er vanuit gaan dat zij uit zichzelf wel gingen werken met de digitale leeromgeving, was irreëel. Het is een leerproces voor leraren en zij hebben daarbij de begeleiding en ondersteuning van de teamleider nodig. Extra aandacht was er voor de minder ict-vaardige leraren. Ook zij moesten meedoen en Menno wilde voorkomen dat het werken met de digitale leeromgeving voor hen een doel op zich werd.

De volgende stap die Menno voor ogen heeft is dat zijn leraren eigenaar worden van hun eigen professionalisering. Ook wil hij meer rekening houden met de verschillen in zijn lerarenteam. Sommige leraren hebben een verdiepingsslag nodig; voor hen mag de observatielijst complexere didactische vaardigheden bevatten. Andere leraren hebben behoefte om zelf een observatielijst samen te stellen en de feedback specifiek te maken voor hun lessen. Het is allemaal mogelijk binnen de digitale leeromgeving van Bardo. Samen met zijn team heeft Menno het vliegwiel om te professionaliseren in beweging gekregen. De volgende stappen zullen sneller gaan, op weg naar beter onderwijs.