Het Professioneel Statuut

18 september 2018
Dankzij de Wet Beroep Leraar is er een wettelijke basis die leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid geeft voor de kwaliteit van hun werk. Leraren krijgen zeggenschap over de vakinhoud, didactiek, pedagogiek van het onderwijs en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Is dat anders dan hoe er nu gewerkt wordt? Ja, want de zeggenschap en de verantwoordelijkheden worden op een andere manier gedefinieerd.

ZEGGENSCHAP & VERANTWOORDELIJKHEID

Nu ligt in veel scholen het initiatief voor de onderwijskwaliteit en -ontwikkeling bij de schoolleiding die hiervoor draagvlak verwerft onder de leraren. Met de komst van het professioneel statuut verandert dit. Dan krijgen leraren zeggenschap over de invulling van hun werk en de professionele ruimte die zij hiervoor nodig hebben. In een professioneel statuut leggen leraren vast:

• waar zij voor staan in hun onderwijs,
• welke aanpak zij belangrijk vinden en
• welke onderwijsontwikkeling belangrijk is voor het schoolbeleid.

Samen met de schoolleiding en het bestuur maken zij afspraken over:

• hoe zij de kwaliteit van het onderwijs zichtbaar maken
• hoe zij hun professionaliteit en bekwaamheden zichtbaar maken

Een professioneel statuut opstellen is niet zo moeilijk. Het vervolgens handen en voeten geven in de school is iets heel anders. Met de instrumenten van Bardo gaat dat zeker lukken, want daarmee brengt u eigenaarschap, onderwijskwaliteit, bekwaamheden en de dialoog over onderwijsontwikkeling in de praktijk.

Zo krijgt het PROFESSIONEEL STATUUT handen en voeten!

Wilt u dat het professioneel statuut gaat werken in de praktijk, neem dan contact met ons op. Wij komen u hier graag meer over vertellen.