Mijnbardo bij OPOD

17 september 2014
‘Ik wist het meteen: wil ik dat de leraren gaan werken met MijnBardo, dan moet ik als leidinggevende aan de bak,’ zegt Karin Steghuis, directeur van OBS de Dorpsschool in Bathmen, één van de 17 basisscholen van Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). Al vanaf 2008 werkt OPOD met MijnBardo en Karin is een enthousiast gebruikster. Al haar leraren werken met MijnBardo.Hoe heeft zij dat voor elkaar gekregen?

‘Faciliteren, mee bewegen én realistisch zijn’, is haar devies. ‘Het ministerie verplicht leraren, top-down, een bekwaamheidsdossier aan te leggen. Je weet als leidinggevende dat dit weerstand oproept en dat leraren dit als de zoveelste administratieve last zullen zien. Tegelijkertijd is het wel heel belangrijk. Om dat dilemma op te lossen moet ik de leraren in dit proces aan de hand meenemen en ze helpen. Dat houdt ook in dat ik als leidinggevende MijnBardo goed ken. En misschien wel het belangrijkste, ik heb de leraren hiervoor taakuren gegeven.’

Aan de hand van een drietal voorbeelden maakt Karin Steghuis duidelijk hoe ze haar leraren heeft begeleid in het werken met MijnBardo. ‘Je moet niet alles in één keer willen, je moet keuzes maken. In 2008 zijn we bij OPOD gestart door alle leraren een CV in MijnBardo te laten plaatsen. Dat moet je dan duidelijk communiceren naar je leraren. Een deadline aangeven en een stappenplan meesturen. Degene die zich niet aan de deadline houdt, spreek ik aan. Geven ze aan dat het niet lukt, dan ga ik samen met die leraar voor de computer zitten en doen we het samen. Laat niemand ontsnappen, niet door te pushen, maar door hen aan de hand mee te nemen en te vertellen dat dit een verplichting is.

Na een scholingsdag geef ik de leraren het laatste half uur de gelegenheid een reflectie in MijnBardo te schrijven. Ook ondersteun ik leraren bij het reflecteren. In het begin gaf ik ze drie vragen mee, nu staan er sjablonen in MijnBardo die ze kunnen gebruiken en die heel erg helpend zijn. Ook geef ik aan dat lange verhalen niet nodig zijn, een paar regels is voldoende. Ik weet dat reflecteren een proces is en dat leraren dat niet meteen kunnen. In het begin beschreven ze een situatie i.p.v. een reflectie over zichzelf. Reageer op een reflectie, geef aanwijzingen zodat ze steeds een stapje verder komen. MijnBardo geeft die mogelijkheid en wij gebruiken dat ook. Het is cruciaal om leraren gemotiveerd te houden.

De gesprekkencyclus doen wij via MijnBardo. Maar ook daar neem ik het voortouw. Leerkrachten kiezen een tijdstip in het gespreksrooster, ik stuur een mail met een gebruiksaanwijzing en zij sturen mij twee dagen voor het gesprek het ingevulde format. Lukt het niet, dan vullen we het samen in. Aan het einde van het gesprek schrijven we vaak samen de nieuwe smart geformuleerde doelen. De gesprekken hebben met MijnBardo veel meer diepgang gekregen, omdat we dieper in kunnen gaan op wat een leraar heeft ingevuld, waar hij/zij tegenaan loopt en nodig heeft.’

Volgens Karin is de rol van de leidinggevende cruciaal om leraren met MijnBardo te laten werken. De leidinggevende en de leraar krijgen beiden een goed overzicht hoe een leraar zich ontwikkelt, waar de kwaliteiten en talenten liggen.