Reflectie en feedback voor leraren

7 november 2017
‘Wij leraren moeten weer eens aan de slag, want onze directeur heeft van het bestuur een opdracht gekregen.’

Regelmatig horen we deze opmerking bij aanvang van onze training ‘Reflectie en Feedback’. Leraren zijn niet altijd gemotiveerd om mee te doen, terwijl ze reflectie en feedback wel een belangrijk onderdeel vinden van hun werk. Ze geven aan al zo vaak feedbacklijstjes te hebben ingevuld, wat hen niets opleverde.

Zodra de leraren met de opdrachten aan de slag gaan, ervaren ze dat de training anders is dan ze hadden verwacht. Hun  weerstand neemt af. Uit de Bardo Competentiekit® kiezen ze zelf de items waarop ze feedback willen hebben en gaan hier met elkaar over in gesprek. In Bardo 2.0 noteren ze hun inzichten en bevindingen, die ze eventueel de volgende dag direct kunnen toepassen in de praktijk. En omdat de feedbackonderwerpen en de resultaten uit henzelf komen, zijn ze gemotiveerd hier later met hun leidinggevende over in gesprek te gaan.

Na afloop zijn leraren om.Regelmatig krijgen we van leraren te horen dat dit de onderwerpen zijn waar ze het graag over willen hebben in de teamvergaderingen. ‘Met de Bardo Competentiekit® komen we snel tot de kern en in Bardo 2.0 noteren we onze bevindingen om te zorgen voor continuïteit.’ 

Nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!