Professionele onderwijsorganisaties

In het onderwijs, of het nu gaat om P(S)O, V(S)O, MBO, HBO en WO, zijn twee vragen essentieel om het werk goed te doen:
 • Welk effect heeft mijn gedrag op het leren van leerlingen/medewerkers?
 • Wat moet ik doen om het effect te verbeteren/ vergroten?

Bardo heeft twee belangrijke instrumenten die medewerkers en leidinggevenden ondersteunen hier antwoord op te geven:

1. Digitale leeromgeving voor professionals

Met de digitale leeromgeving voor professionals krijgt iedere medewerker instrumenten in handen om zich professioneel te ontwikkelen en dit zichtbaar te maken. Met als doel de leerlingen nog beter onderwijs te geven.
 • Geschikt voor iedereen in de school
 • Voldoet aan alle wettelijke eisen: wet Beroep Leraar, Inspectie en CAO
 • Eigenaarschap staat centraal
 • Zeer gebruikersvriendelijk
 • Allerlei mogelijkheden: evaluaties (lesobservatie, leerlingenevaluatie), gesprekkencyclus, teams, portfolio, loopbaandossier, managementmodule
 • Integratie van schoolbeleid, onderwijskwaliteit en HRM (integraal personeelsbeleid)
 • Te koppelen met andere softwarepakketten

2. De Bardo Competentiekit®

De Bardo Competentiekit® is een doos met kaartjes waarop vaardigheden staan die nodig zijn om resultaten te boeken en om te reflecteren. Het ondersteunt zicht te krijgen op wat iemand al kan en op wat nog ontwikkeld moet worden. Feedback vragen met de kaartjes gaat heel gemakkelijk. Zo geven onderwijsprofessionals zelf richting aan hun professionele ontwikkeling!

Er is een Bardo Competentiekit® voor:
 • leraren
 • leidinggevenden
 • onderwijsondersteunend personeel

Wij organiseren diverse traininingen om te werken met de digitale leeromgeving voor professionals en de Bardo Competentiekit®.

Vraag een demonstratie aan / Neem contact met ons op!
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!