Competentieprofielen

Competentieprofielen zijn onmisbaar in iedere schoolorganisatie.Hiermee evalueert, ontwikkelt en beoordeelt u het gewenste professionele gedrag. Een goed competentieprofiel:
  • heeft een 1 op 1 relatie met de fuwasys (functiebeschrijving en – weging)
  • voldoet aan de bekwaamheidseisen van VO-Raad, PO-Raad, etc.
  • heeft een 1 op 1 relatie met de wettelijke kaders (Wet BIO en Inspectie) voor onderwijsgevenden
Bardo heeft inmiddels meer dan 120 competentieprofielen gemaakt voor het PO, VO en het ROC die aan deze eisen voldoen. U kunt ze los aanschaffen of integreren in MijnBardo zodat er een 1 op 1 relatie is met al uw personeelsinstrumenten (bijv. evaluaties, gesprekkencyclus). Tevens sluiten de competentieprofielen aan bij de competenties in de Bardo Competentiekit® en bij de portfoliosjablonen in MijnBardo.


Meer weten, neem dan contact met ons op!