Competentieprofielen PO

Leraar LA/LB
om onderwijskundige kwaliteiten te toetsen zoals:
 • Opbrengstgericht werken
 • Rekening houden met verschillen (passend onderwijs)
 • Directe instructiemodel
 • Bevorderen sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Samenwerken en overleg
 • Lerende professional etc. 
Directeur, Bouwcoordinator, bestuurder
om diverse leiderschapskwaliteiten te toetsen, zoals:
 • Zelfsturing en intrapersoonlijk competent
 • Aansturen van professionals
 • Interpersoonlijk competent
 • Leidinggeven aan het primaire proces
 • Competent in organisatie en ontwikkeling etc.
Competentieprofielen OOP, zoals: 
 • Intern Begeleider
 • Beheer (concierge, ict, etc)
 • Administratie (secretaresse, leerlingadministratie etc.)
 • Onderwijsassistenten
 • Leerlingenzorg (orthopedagoog, zorgcoordinator etc.)
 • Etc. 
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!