Competentieprofielen VO

Leraren LB / LC / LD
om onderwijskundige bekwaamheden te toetsen, zoals:
 • Opbrengstgericht werken
 • Omgaan met verschillen
 • Effectieve lesinstructie
 • Mentorgesprekken
 • Vakdidactiek
 • Lerende professional
Bestuurder, Centrale directie, Rector/Directeur, Locatiedirecteur, Sectorleider/Afdelingsleider/Teamleider om diverse leiderschapskwaliteiten te toetsen, zoals:
 • Visie ontwikkeling op personeel, onderwijs en organisatie
 • Waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs
 • Onderzoek en planmatig verbeteren
 • Leidinggeven aan veranderingsprocessen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Draagvlak verwerven en overtuigingskracht
 • Omgaan met belangen
 • Tot stand brengen van synergie etc. 
Competentieprofielen OOP zoals:
 • Lerarenondersteuner
 • Beheer (concierge, ict, toa etc.)
 • Administratie (secretaresse, leerlingenadministratie, financien etc)
 • Roostermaker, mediatheek, zorgcoordinator etc. 
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!