Ruimte voor de leraar (meso 66)

De leraar moet zich gestimuleerd voelen om de eigen professionele ontwikkeling vorm te geven. Dat kan als de leidinggevende rekening houdt met de kenmerken van de leraar als professional. Vanuit dit nieuwe sturingsprincipe laten de auteurs zien wat dit vraagt van schoolleiders, hoe zij de professionele dialoog in de school kunnen stimuleren en organiseren en welke instrumenten zij daarbij kunnen inzetten. Dit leidt ertoe dat professionele ontwikkeling veel meer aansluit bij concrete praktijkervaringen en -kennis van leraren en hen de mogelijkheid biedt te leren van die eigen ervaringen en van die van collega's.

Bestellen