MijnBardo

Met de digitale leeromgeving MijnBardo krijgt iedere medewerker instrumenten in handen om zich professioneel te ontwikkelen en dit zichtbaar te maken. Met als doel de leerlingen nog beter onderwijs te geven. 
MijnBardo levert op:
  • Onderwijsprofessionals die samen beter worden in hun werk
  • Inzicht in de professionele/competentie groei van iedereen
  • Gesprekken met meer impact en diepgang
  • Feedback die de onderwijskwaliteit verbetert
  • Duidelijke onderwijsresultaten (bijv.  opbrengst gericht werken, startende leraren, directe instructie model, gedifferentieerd werken)
  • Betrouwbare en transparante beoordeling
  • Integratie van schoolbeleid, onderwijskwaliteit en HRM (integraal personeelsbeleid)

Vraag een demonstratie aan op uw school!