Grip op personeelsbeleid.

Uw rol als bestuurder/leidinggevende is essentieel om integraal personeelsbeleid te realiseren. U stelt de randvoorwaarden, faciliteert uw medewerkers met de beste personeelsinstrumenten en houdt de vinger aan de pols. Met de managementmodule krijgt u zowel kwantitatieve als kwalitatieve rapportages hoe uw school er voor staat. Zo houdt u overzicht en kunt u bijsturen daar waar nodig is. 
 

Kenmerken:

 • Rapportages op het niveau van bestuur, school en team
 • Automatische periodieke update per mail 
 • Volgt de afspraken van het personeelsbeleid
 • Filteren op jaar, onderwerp, teams en medewerkers
 • Grafische overzichten, percentages en genormeerde analyses
 • Exportmogelijkheden naar excel

Wat levert het op?

 • Een overzicht welke medewerkers een gesprek hebben gehad en welke niet
 • Een overzicht van welke medewerkers beoordeeld zijn en welke niet
 • Een overzicht van welke evaluatieinstrumenten gebruikt zijn
 • Per team/school inzicht in het pedagogisch-didactisch handelen
 • Geeft aan welke teams/scholen onder of boven een norm scoren
 • Maakt inzichtelijk welke groepen medewerkers scholing nodig hebben
 • Maakt duidelijk welke leraren over bovengemiddelede leerkrachtvaardigheden beschikken