Onderwijskundig leiderschap

Leidinggeven in het onderwijs vraagt onderwijskundig leiderschap. Bij leiderschap gaat het erom zaken voor elkaar te krijgen. Persoonlijke kwaliteiten en leiderschapskwaliteiten hangen nauw met elkaar samen. Ook de schoolcontext en schoolcultuur bepalen hoe u als onderwijskundig leider uit de verf komt. Met de opleiding onderwijskundig leiderschap krijgt u inzicht in u zelf en grip op de processen in uw school.

In deze opleiding tot onderwijskundig leider staan de volgende thema’s centraal:
- Leiding geven aan een team
- Begeleiden en doorvoeren van onderwijskundige vernieuwingen
- Sturen op onderwijsopbrengsten en resultaten
- Voeren van competentiegesprekken met medewerkers

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!