De basis op orde

De (startende) leraar centraal! Want het is de leraar die de onderwijskwaliteit bepaalt. En daarom is het belangrijk dat leraren weten wat het effect van hun gedrag is op de leerlingen. Dat is de basis op orde en houdt in dat leraren reflecteren op vragen als:
-  Maak ik contact met leerlingen en zo ja hoe?
-  Hoe introduceer ik de leerinhoud?
-  Hoe bevorder ik het leerklimaat in de groep?
-  Hoe geef ik leiding aan groepen?
De Bardo Competentiekit® helpt (startende) leraren te reflecteren op bovenstaande vragen, geeft aanwijzingen en suggesties en helpt om feedback te vragen aan collega’s. In MijnBardo stelt de (startende) leraar lesobservatielijsten samen, maakt een zelfscanen voert een professionele dialoog over de eigen ontwikkeling met de Bardo Competentiekit®.

Scholen die dit doen, zeggen Andy Hargreaves en Michael Fullan in hun boek Professioneel Kapitaal ( 2013),  de allerbeste scholen voor (startende) leraren. En het is de schoolleiding die de randvoorwaarden hiervoor creëert.

Bel of mail voor trainingsdata of voor een training in uw school.


Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!