Een competentieprofiel PO ontwerpen

De nieuwe CAO primair onderwijs is van kracht. En dus hebt u als bestuurder PO competentieprofielen nodig voor uw leraren:  startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Met de Bardo Competentiekit® hebt u deze zo gemaakt. Hoe? Dat leert u in onze training!

In deze training:
- ontwerpt u het competentieprofiel voor de nieuwe bekwaamheidsniveaus;
- stelt u observatie-instrumenten voor de beoordeling vast.

Doelgroep:      directies PO, bestuurders PO

Data en tijd:   4 februari 2015       09:30 - 16:30 uur
                      1 april 2015         09:30 - 16:30 uur

Plaats:          Putten

Kosten:         € 225,00 (incl. lunch en 1 Bardo Competentiekit®)

Groep:          max. 10 personen

Aanbevolen wordt om per organisatie twee deelnemers in te schrijven. U kunt dan de opdrachten samen uitvoeren en direct vertalen naar uw eigen organisatie.

Beschikt u over MijnBardo, dan profiteert u dubbel!
  • De profielen start-, basis- en vakbekwaam die u op deze training ontwerpt,  worden voor u uitgewerkt in een nulmeting of een lesobservatieformulier binnen MijnBardo.
  • De kosten voor tweede en volgende deelnemers zijn € 125,00 (€ 100,00 korting!).  
Ik wil mij opgeven/meer informatie. 

De aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst verwerkt