Een competentieprofiel PO ontwerpen

Als bestuurder PO hebt u competentieprofielen nodig voor uw leraren:  startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Met de Bardo Competentiekit® hebt u deze zo gemaakt. Hoe? Dat leert u in onze training!

In deze training:
- ontwerpt u het competentieprofiel voor de nieuwe bekwaamheidsniveaus;
- stelt u observatie-instrumenten voor de beoordeling vast.

Ik wil mij opgeven/meer informatie.