Effectief gesprekken voeren

De gespreksvaardigheden van de leidinggevende zijn cruciaal voor het slagen van begeleidings-, competentie- en beoordelingsgesprekken. In deze gesprekken gaat u met uw medewerkers na wat er in hun werk, in de onderwijspraktijk, gebeurt en hoe u daar beiden naar kijkt. U maakt het (professionele) gedrag van uw medewerkers bespreekbaar. Dit is voor veel leidinggevenden én voor veel medewerkers lastig.

In de trainingen bij Bardo leert u o.a.:
  • de basis gespreksvaardigheden die in alle gesprekstypen voor komen (en dus nodig zijn)
  • de vaardigheden hoe u ontwikkelpunten op het spoor komt voor een POP
  • vaardigheden om te confronteren wanneer dat nodig is (met behoud van de relatie)
  • hoe u resultaatgerichte afspraken maakt
  • hoe u een beoordelingsgesprek voert
  • hoe u weerstand of teleurstelling van de medewerker hanteert 
  • welke gesprekken er zijn in de gesprekscyclus en welke opstelling daarbij van u  verwacht wordt

Deze trainingen geven wij zowel in het PO, VO, ROC en HBO, voor alle geledingen. Neem contact op voor meer informatie over onze trainingen het voeren van begeleidings-, competentie- en beoordelingsgesprekken
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!