Opbrengst gericht werken: wat is het rendement?

Opbrengstgericht werken gaat over cijfers, streefgetallen. Én over een gezamenlijke aanpak, er op tijd bij zijn. Leerkrachten die volgens de cijfertjes minder presteren kunnen het gevoel krijgen slachtoffer te worden van een afrekencultuur. En wat te denken van prestatiedruk bij uw leerlingen. Om over ouders nog maar niet te spreken. De kernvraag is: hoe zetten scholen de pedagogisch didactische kwaliteiten van de leraren in om leerprestaties van leerlingen te vergroten waardoor het onderwijsrendement toeneemt? Met MijnBardo en de Bardo Competentiekit® is dat heel eenvoudig te realiseren. Daarmee realiseert u niet alleen hogere onderwijsopbrengsten, maar ook: veel duidelijkheid en heldere afspraken over didactiek en (leer-)rendement. Ze maken een faire en een inhoudelijke discussie mogelijk. Leraren leren van elkaar. Ondersteunen elkaar. En de opbrengsten gaan omhoog. 

Bel of mail ons voor meer informatie over:
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!