Passend onderwijs is rekening houden met verschillen.

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs van kracht. Leraren krijgen kinderen in de klas met gedrag dat nieuw voor hen is. Het is een uitdaging daar goed mee om te gaan. Maar hoe doe je dat?

Daarin hebben zowel de schoolleiding als de leraren een belangrijke rol. Natuurlijk is rekening houden met verschillen niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat leraren niet meer kunnen kiezen in welke mate ze rekening houden met verschillen. Vanaf 1 augustus 2014 moet het. Alleen klassikaal lesgeven werkt niet meer terwijl de doelen van het onderwijs zijn wel gelijk gebleven. Als leraar staat u voor de opdracht dit te realiseren.  Als leidinggevende houdt u rekening met verschillen tussen uw leraren om hen te begeleiden bij de uitvoering van passend onderwijs. Met de hulp van de Bardo Competentiekit® en MijnBardo gaat dit een stuk eenvoudiger. Veel werk wordt voor leraren en leidinggevenden uit handen genomen.

Bel of mail voor meer informatie over:
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!