Peerreview

Hoort u vaak in vergaderingen zeggen ‘Praten we eigenlijk nog wel over hetzelfde?’ Want wat bedoelen we nu echt met de kwaliteit van het onderwijs, wat we verwachten van elkaar en van de school? Eenduidige taal, de basisvoorwaarde voor peerreview en professionalisering, ontbreekt.

Met de instrumenten van Bardo spreekt u wel één gemeenschappelijke taal. Begrippen als kwaliteit en kwaliteitsverbetering, didactiek, goed leraarschap krijgen voor iedereen dezelfde inhoud. Iedereen weet waar het over gaat. Namelijk over professioneel gedrag en wat er in de klas, het team en de vakgroep gebeurt. Collega’s leren van elkaar hoe zij aankijken tegen lesmateriaal, vakdidactiek, toetsen, leerplan en tal van andere onderwerpen. De instrumenten van Bardo brengen samenhang in de diverse varianten van peer review. Daarmee kan de school jarenlang vooruit!

Bel of mail ons voor meer informatie over:
- training 'Peer review, reflecteren op de lespraktijk' voor leraren en lerarenondersteuners. 

- training 'Organiseren van peer review', voor de schoolleiding van PO, VO ROC.
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!