Professionele ruimte voor leraren en leidinggevenden.

Het onderwijs opereert in een dynamische omgeving die invloed heeft op wat er van de onderwijsprofessional wordt gevraagd. Overheid, inspectie, ouders, concurrentie: allemaal hebben ze invloed op de professionaliteit van de leraar. Hoe onderken je als leraar en als leidinggevende deze nieuwe eisen? Hoe zet je die om in professionele ruimte voor de leraar? Hoe een leraar zijn professionele ruimte effectief gebruiken?

Voor leidinggevenden is het belangrijk dat zij voorwaarden scheppen voor professionele ruimte en instrumenten aanbieden om de professionele ruimte volop te benutten.

Voor leraren is het van belang dat zij hun professionele ruimte in de school herkennen en deze ten volle te benutten, om nog beter onderwijs te geven aan de leerlingen.

Bel of mail ons voor meer informatie over:
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!