Resultaatgerichte vakgroepen en secties

Het succes van een vakgroep of sectie staat of valt met het functioneren ervan. Collega’s werken vaak al jaren samen. Dan vergeet je soms dat het beter kan of beter moet. Hoe doorbreek je dit mechanisme en hoe laat je een team beter functioneren? Want de vakgroepen zijn essentieel om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

De leidinggevenden en de leraren/vakgroepen hebben in dit proces een heel andere rol. Voor beide groepen organiseert Bardo een specifieke workshop. U leert hoe u de Bardo Competentiekit® en Mijnbardo hiervoor inzet. Met de Bardo Competentiekit® gaat u de dialoog aan. MijnBardo geeft inzicht in vakinhoudelijke expertise, effectieve instructie, opbrengstgericht werken, toetsing, examenresultaten en samenwerking. Het resultaat verbetert en het is mogelijk om de juiste prioriteiten te stellen. Resultaat: schoolleiding en vakgroep worden betere gesprekspartners en de kwaliteit van het onderwijs gaat met sprongen vooruit!

Bel of mail voor meer informatie over:
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!