Werken met de Bardo Competentiekit®

Alle scholen zijn aan het werk met thema’s zoals opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen in de klas, effectieve lesinstructie, peerreview, etc. Met de Bardo Competentiekit® kunt u dit concreet maken met uw leraren. En niet voor één jaar, maar jaren achtereen! Wilt u weten hoe u dit praktisch vormgeeft in uw school? Schrijf u dan in voor onze workshop waarin u ontdekt:
  • hoe u de Bardo Competentiekit® inzet om aan de slag te gaan met onderwijskundige thema’s zoals opbrengstgericht werken, startende leraar, gedifferentieerd werken etc.
  • hoe u leraren zelf een actieve rol laat spelen in de uitwerking van deze thema’s
  • hoe u de Bardo Competentiekit® gebruikt voor peerreview
  • hoe een gesprek over het onderwijs met de Bardo Competentiekit® meer impact krijgt
  • hoe u de Bardo Competentiekit® naadloos integreert met MijnBardo

Meer informatie/Aanmelden voor de workshop 'Werken met de Bardo Competentiekit®'.
Meer weten over de instrumenten en trainingen van Bardo?
Klik hier om contact op te nemen!