Bardo Competentiekit Leraren PODoosje 1: Interpersoonlijk competent
Wit: Contact maken en nabijheid
Roze: Communicatie met leerlingen
Blauw: Leidinggeven aan groepen leerlingen
   
Doosje 2: Pedagogisch competent
Wit: Ondersteunen sociaal-emotionele ontwikkeling leerlingen
Roze: Stimuleren van zelfstandigheid en initiatief van leerlingen
Blauw: Bevorderen van een sociaal klimaat in de groep
   
Doosje 3: Vakinhoudelijk & didactisch competent
Wit: Leeractiviteiten afstemmen op de leerbehoefte
Roze: Begeleiding bij de uitvoering van leeractiviteiten
Blauw: Vaststellen van leerprestaties en geven van feedback
   
Doosje 4: Organisatorisch competent
Wit: Plannen en organiseren van onderwijsactiviteiten
Roze: Sturen van taakgericht leren en werken
Blauw: Structureren van de leersituatie
   
Doosje 5: Competent in samenwerken met collega's
Wit: Samenwerken en overleg
Roze: Collegiale consultatie en intervisie
Blauw: Ontwikkeling en verbetering van de school
   
Doosje 6: Competent in samenwerken met de omgeving
Wit: Samenwerken met ouders, begeleiders of hulpverl. instanties
Roze: Samenwerken met vervolgonderwijs, stage/leerbedrijven
Blauw: Participeren in de maatschappelijke omgeving van de school
   
Doosje 7: Competent in reflectie en ontwikkeling
Wit: Reflectie
Roze: Competentieontwikkeling
Blauw: Plannen, uitvoeren en evalueren van professionalisering


Prijs per stuk € 49,50 excl. btw
Stuk