Bardo Competentiekit Leraren VO en MBO
Doosje 1: Onderwijsgevende
Oranje: Contact maken
Wit: Introduceren van de leerinhoud
Blauw: Begeleiden en evalueren
   
Doosje 2: Pedagoog
Oranje: Ondersteunen sociaal-emotionele ontwikkeling
Wit: Bevorderen van sociaal klimaat in de groep
Blauw: Leiding geven aan groepen leerlingen
   
Doosje 3: Vakinhoudelijk deskundige
Oranje: Beheersen van de vakinhoud
Wit: Ordenen van de vakinhoud
Blauw: Positioneren van het vakgebied
   
Doosje 4: Didacticus
Oranje: Visie op didactiek en leren
Wit: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Blauw: Evalueren van leer- en onderwijsrendement
   
Doosje 5: Mentor
Oranje: Gesprekken met leerlingen
Wit: Contacten met ouders/verzorgers
Blauw: Onderzoeken en hulpverlenen
   
Doosje 6: Teamspeler
Oranje: Samenwerken met collega's
Wit: Opbrengstgericht werken
Blauw: Samenwerken met het werkveld
   
Doosje 7: Lerende professional
Oranje: Reflectie en ontwikkeling
Wit: Collegiale consultatie
Blauw: Professionele ruimte benuttenPrijs per stuk € 49,50 excl. btw
Stuk