Onderwijs

Waarom vernieuwingsscholen niet innoveren

4
minuten lezen
Erik Korte
3.17.2020

In de discussie over de effectiviteit vanvernieuwingsscholen spelen naar mijn idee twee problemen die gaan over de begrippen innovatie en onderzoek. De vernieuwingsscholen hanteren vernieuwingen innovatie als aanduiding dat zij anders werken dan meer traditionelescholen.

Daarbij liggen andere uitgangspunten over leren aan ten grondslag diegevolgen hebben voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs. Ook wanneerde vernieuwingsscholen spreken over onderzoek, dan heeft dat onderzoekbetrekking op deze nieuwe manier van werken (zie Kohnstamm instituutToekomstgericht werken). ‘Buitenstaanders’ die kritiek hebben opvernieuwingsscholen hebben een andere definitie van de begrippen innovatie envernieuwing. Daarbij is innovatie niet ‘anders werken’ of ‘andereuitgangspunten’ voor de inrichting van je primaire proces maar van een nieuweuitkomst. Wanneer een bedrijf haar interne processen anders inricht, maar deuitkomst van het product blijft min of meer gelijk, dan is er geen sprake vaninnovatie. Voor het onderwijs betekent dat je kunt spreken van vernieuwing eninnovatie wanneer de leerlingen met andere bagage de school verlaten.

De onderzoeksmethode van het Kohnstamm instituut Toekomstgericht onderwijs gaat helaasvooral over een andere aanpak maar nauwelijks over te meten nieuwe bagage voorde leerlingen. Want als het bij de vernieuwingsscholen daarover gaat dan zijndeze bevindingen vooral beschrijvend en nauwelijks empirisch onderzocht. Ookconstateren zij zelf als het daarover gaat, dat ze nog een weg te gaan hebbenen nog niet  tevreden zijn.Vernieuwingsscholen die innovatief onderwijs verzorgen doen er goed aan om indiscussies niet de focus te leggen op nieuwe onderwijsconcepten maar op deinnovatieve opbrengsten voor leerlingen. Dat vraagt een andere dialoog metwetenschappers, waar zij zelf heel veel van kunnen leren. Het wordt tijd dat devernieuwingsscholen zelf gaan innoveren met de focus op het realiseren en metenvan innovatieve opbrengsten voor de leerlingen. Doen de vernieuwingsscholen datniet, dan is hun lot bezegeld. Ze belanden in het rijtje Middenschool,Mavo-project, Slash 21, Natuurlijk leren, tweede fase onderwijs, enz. En watzou dat verschrikkelijk jammer zijn.