Voortgang en innovatie boven vaste tradities

Met Bardo leren teams en organisaties.

Bekijk de inhoud van de trainingen
Naast les geven, blijven ontwikkelen

Bouwen aan een leercultuur, hoe doe je dat?

Leer als management te sturen op verbetering en een lerende cultuur.

Bardo verzorgt management development trajecten voor leidinggevenden. De focus ligt op het realiseren van duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het bevorderen van een lerende cultuur. De MD-trajecten worden in company verzorgd. Bij de invulling wordt specifiek rekening gehouden met de kenmerken en ambities van de school.

Leer als team te werken met de verbetercyclus van Bardo.

Bardo verzorgt voor lerarenteams diverse trainingen in didactiek en (brein)leren. In deze trainingen wordt gewerkt met de verbetercyclus van Bardo. Zo leert het team hoe het samen nieuwe kennis en vaardigheden kan aanleren en borgen in de dagelijkse werkzaamheden.

Leer als professional om te gaan met instrumenten voor reflectie en feedback.

Bardo verzorgt trainingen voor het gebruik van de competentiekit en de digitale leeromgeving. De inhoud van de trainingen worden afgestemd op thema’s die de school belangrijk vindt. Zo ervaren de deelnemers de directe toepassingsmogelijkheden voor hun eigen werk.

Alles wat je moet weten

Aanvullende dienstverlening

Onderzoek

Bardo verricht onderzoek naar het functioneren van management-of lerarenteams. De aanleiding is divers: soms speelt er een conflict, is de afstand met de werkvloer te groot, komt het beleid niet echt van de grond of zijn er vragen over de inzet en taakverdeling. In het onderzoek objectiveert Bardo de ontstane situatie en reikt praktische oplossingen aan en biedt ondersteuning bij de implementatie.

Workshops & studiedagen

Bardo is deskundig in het verzorgen van workshops en studiedagen over professionalisering, reflectie en feedback. Vooraf wordt met de school de doelen, de inhoud, de werkvormen en de gewenste uitkomsten doorgesproken.

Lezingen

Bardo verzorgt lezingen over relevante thema’s in het onderwijs waarover de afgelopen jaren wetenschappelijke publicaties zijn verschenen en Bardo veel praktijkervaring heeft gebouwd. Het betreft onderwijskundige vraagstukken en topics binnen HRM. De lezingen zijn interactief met mogelijkheden voor discussie en verwerkingsopdrachten.

probeer het eens of start meteen

U bent benieuwd of Bardo iets voor uw organisatie kan betekenen. Wij ook!

Laten we een gesprek voeren over uw wensen en onze mogelijkheden. Uiteraard is het een verkennend gesprek, of een demo van onze tools bij u op locatie. U kunt op ons rekenen.

Bedankt! Uw bericht is ontvangen en zal zo spoedig mogelijk worden behandeld.
Er is iets misgegaan, heeft u alles ingevuld?